Studia #DetailingObsessed: Black Hole Detailing

Studia #DetailingObsessed: Black Hole Detailing

Jak prowadzić studio prawdziwie Detailing Obsessed? Zaglądamy do Black Hole Detailing! Jakie usługi realizują, którym klientom odmawiają, jak pozyskują nowych klientów, jak wygląda natryskowa aplikacja powłok, ile czasu są w stanie poświęcić na renowację jednego emblematu i wiele więcej… Studio Black Hole wygrało w naszym konkursie na studio prawdziwie #DetailingObsessed. Po przeprowadzonej rozmowie nie mamy wątpliwości, że tak naprawdę jest!